Dopravní zdravotní služba Rallye Zlín spol. s. r. o., patří ve Zlínském kraji k těm s nejdelší tradicí. Sídlí v budově polikliniky Otrokovice (tř. Osvobození 1388, Otrokovice 765 02). Zajišťuje převozy pacientů do všech zdravotnických zařízení, lázní a zdravotních ústavu na celém území České republiky. Převoz se uskuteční na základě „PŘÍKAZU KE ZDRAVOTNÍMU TRANSPORTU“ vystaveného ošetřujícím lékařem pro pacienty všech zdravotních pojišťoven v České republice.

Převoz pacienta je možný i za úhradu po domluvě s dispečinkem. Cena je stanovena dohodou dle rozsahu a časové náročnosti služeb.

Dále nabízíme zdravotní asistenci sanitních vozů u sportovních a kulturních akcí. Cena je stanovena dohodou.

Poskytujeme nepřetržitý provoz 24 h po celý týden.

KONTAKT:

577 923 540, 602 673 540